Categorieën
Landbouw Natuur en milieu

Meer stikstofreductie in provincie Groningen dan verwacht

De provincie Groningen wordt harder getroffen door maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen dan verwacht. In sommige landbouwgebieden zoals in de veenkoloniën, Midden-Groningen en in de veenweidegebieden moet er een reductie van 47 procent komen.

Rond het Natura 2000-gebied Liefthingsbroek in Westerwolde moet de uitstoot van stikstof met zeventig procent verminderen. In het noorden van Groningen gaat het om 12 procent. Dit staat in een Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, die afgelopen vrijdagmiddag door stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) en landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) is gepresenteerd.

„We waren enigszins verrast door en ik keek op van de plannen voor de veenkoloniën, daar gaat het om 47 procent”, zegt gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie), verantwoordelijk voor landbouw en natuur in de provincie Groningen. „De eerste uitleg die mij heeft bereikt van het ministerie is dat er een duidelijk gecombineerde opgave is van water en klimaat ermee te maken heeft.” (bron: Veldpost)

U kunt verder lezen via: https://www.veld-post.nl/artikel/477623-meer-stikstofreductie-in-provincie-groningen-dan-verwacht/