Categorieën
Cultuur Súdwest

Meer geld naar musea in Súdwest

Vanaf 2025 is er elk jaar ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de negen musea in Súdwest-Fryslân, dat is € 250.000 meer dan eerdere jaren.

De musea in Súdwest-Fryslân zijn: Fries Scheepvaart Museum, Houtstad IJlst, It Tsiispakhûs, Jopie Huismanmuseum, Kazemattenmuseum, Modelspoor Museum, Museum De Tiid, Museum Hindeloopen en Museum Warkums Erfskip.

Gelijke behandeling voor musea

Al enkele jaren bestond de wens om opnieuw naar de subsidies van de musea te kijken, zowel vanuit de musea zelf als vanuit de gemeente. Om ervoor te zorgen dat musea zo gelijk mogelijk worden behandeld, heeft de gemeente nieuwe subsidieregels gemaakt. Met deze nieuwe regeling is de hoogte van de subsidie beter te uit te leggen én daarnaast streeft de gemeente naar het vergroten van de betekenis van musea.

In overleg met musea

Vanaf 2025 is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor de negen musea in Súdwest-Fryslân. In overleg met de musea is de afgelopen maanden gewerkt aan de nieuwe subsidieregels voor de periode 2025 tot en met 2028.