Categorieën
Economie Fryslân Sociaal

MEER FRIEZEN ONTVANGEN WW

(tekst: UWV op Liwwadders.nl)

In 2023 nam het aantal mensen met een WW-uitkering in Friesland toe. De toename past in het beeld van de economische recessie waarin Nederland in het afgelopen jaar terechtkwam. Vooral vanuit de metaalindustrie en detailhandel ontvingen meer Friezen een WW-uitkering. Voor het komende jaar verwacht UWV een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen.

Toename WW-uitkeringen in Friesland

Eind december ontvingen 6.086 inwoners van Friesland een WW-uitkering. Dat is 1,7% van de Friese beroepsbevolking. In december nam het aantal WW-uitkeringen in Friesland toe met 4,0% (232 uitkeringen). Ook in de maanden augustus tot en met november was in Friesland al sprake van een toename van de WW. In vergelijking met een jaar geleden kwam de WW in Friesland daarmee 3,0% (177 uitkeringen) hoger uit. Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen toe in het afgelopen jaar. Met een toename van 7,8% was de landelijke stijging van de WW sterker dan die in Friesland. Voor het komende jaar verwacht UWV een verdere toename van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks de stijging in de afgelopen maanden en de voorziene stijging in het komende jaar blijft de WW historisch gezien op een laag niveau.

Economie hapert

De toename van de WW in 2023 past in het beeld van een haperende economie waar Nederland in het afgelopen jaar mee te maken kreeg. In de eerste 3 kwartalen van 2023 kromp de economie licht. Daarmee kwam Nederland in een milde economische recessie terecht. Vooral in sectoren als commerciële dienstverlening, metaalindustrie en detailhandel nam de WW afgelopen jaar toe. Vanuit het bank- en verzekeringswezen ontvingen minder mensen een WW-uitkering in 2023.

Vergelijkbaar beeld in Groningen en Drenthe

In december nam de WW toe in alle drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 5.689 WW-uitkeringen; 2,0% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind december 6,3% hoger dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in december toe met 4,7% tot 4.713. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 5,5%.

U kunt ook raadplegen: https://www.liwwadders.nl/meer-friezen-ontvangen-ww/