Categorieën
Columns Sociaal

Meer aandacht nodig voor intensiteit van armoede

(tekst: Anna Custers op SocialeVraagstukken.nl)

De recente aandacht voor bestaanszekerheid valt – in Google-zoektermen – nog steeds in het niet ten opzichte van armoede en schulden (figuur 1). Bestaans(on)zekerheid lijkt vooral een beleidsterm, niet iets waar mensen geregeld aan denken. Armoede en schulden is iets wat mensen dagelijks beleven, en dus ook online naar lijken te zoeken. Terwijl aandacht voor schuldenproblematiek de afgelopen vijf jaar onverminderd hoog bleef, nam de aandacht voor armoede toe sinds de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen ervan.

Leest u verder via: Meer aandacht nodig voor intensiteit van armoede – Sociale Vraagstukken