Categorieën
Economie Fryslân Nederland Protest Sociaal

Maandag 24-uurs staking in Friesland en Noordoostpolder voor een goede Metaal & Techniek cao

(tekst: persbericht FNV, door Hans Walthie)

FNV Metaal roept zijn leden in de Metaal & Techniek in Friesland en de Noordoostpolder maandag op tot een 24-uurs staking voor een goede cao. De eerste keer was op 22 april. Eerder waren er ook al 24-uurs stakingen in Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Twente, Zeeland en twee keer in de regio Zuidwest. Vandaag wordt er gestaakt in Drenthe, morgen in Noord-Holland en Utrecht. Meerdere stakingen volgen nog.

Heel ander spoor

FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers: ‘Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste cao-eisen, met name op het gebied van (jeugd)loon, zwaarwerk-regeling en generatiepact, blijft zwaar teleurstellend. De werkgevers blijven zich maar verzetten tegen het afsluiten van een voor onze leden goede cao. Ze zitten op een heel ander spoor dan hun kompanen in de sector Metalektro, waar we onlangs een degelijk cao-onderhandelingsresultaat mee hebben afgesloten. Boven op de reparatie cao die daaraan voorafging.’

Fors ingeleverd op koopkracht

Reniers: ‘We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht, maar hier lijken de werkgevers totaal geen boodschap aan te hebben. De sector moet echt voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie, automatisering en digitalisering. Daarvoor moet de nieuwe cao staan als een huis. Daarom blijven we staken, net zolang tot we een goede cao hebben.’

Maandag 27 mei

Stakingslocatie: WTC, Heliconweg 32, Leeuwarden

Stakers schrijven zich in van 08.00 tot 09.00 uur.

Spreker: Peter Reiniers, FNV Metaal cao onderhandelaar.

Er wordt gestaakt in o.m. de volgende bedrijven: Pranger Rosier (Unica), Spie, FIB Industries, SRI, SMI, Polem, Mokobouw, Feenstra en P. de Vries.

Werkgevers lijken blind

Wilma Nieveen, FNV Metaal bestuurder Friesland/NOP: ‘Het werk in de metaal- en technieksector is zwaar en vraagt om toewijding en vakmanschap. Bijna 30% van de werknemers in de metaal en techniek tussen 66 en 67 jaar raakt arbeidsongeschikt voordat ze met de AOW gaan. Bizar veel. Werkgevers lijken hier blind voor en willen de noodzakelijke seniorendagen opschuiven. Dan stijgt dit percentage alleen maar nog meer, waar zijn we mee bezig?’

Groot tekort aan jongeren

Nieveen: ‘Met een groot tekort aan nieuwe arbeidskrachten, met name ook jongeren, in de sector blijven we staken voor een goede cao. Binnenkort wordt er een banenbeurs georganiseerd in Friesland om jongeren enthousiast te maken voor een carrière in de techniek. Als werkgever schaam je je dan toch kapot dat je intussen niets biedt aan deze ambitieuze jongeren, die je zo hard nodig hebt.’

Belangrijkste cao-eisen FNV Metaal

Looptijd

12 Maanden; van 1 april 2024 tot 1 april 2025.

Loon

Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen met 10,1% per 1 april 2024, om de inflatieachterstand die is opgelopen sinds oktober 2022 te repareren. Met daarbij, in het kader van een structurele koopkrachtverbetering, een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand.

Invoering APC (automatische prijscompensatie) ter voorkoming van toekomstige inflatieachterstanden.

Schrappen van de jeugdschalen. De sector moet veel aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren.

RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

De huidige RVU-regeling dient voor onbepaalde tijd te worden verlengd. Daarnaast spreken partijen af dat zij gezamenlijk verdere verruiming van de fiscale ruimte RVU en verdere verbetering van de zwaarwerkregeling zullen onderschrijven en bepleiten.

Generatiepact

Het Generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Uitgangspunt is dat de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.

Werknemers krijgen het recht om deel te nemen aan het generatiepact, waarbij zij de keuze hebben voor de varianten 60-80-100% en 70-85-100%. Daarnaast moet de (huidige)voorwaarde dat deelname aan het generatiepact slechts mag als werknemers hun verlofstuwmeren hebben afgebouwd tot ten minste 296 uur vervallen.

Stagevergoeding

Invoering van een verplichte minimum stagevergoeding van ten minste 500 euro per maand bij fulltime stageweek.

Grootste cao in marktsector

De cao Metaal en Techniek is met zo’n 360.000 werknemers in de sector en zo’n 36.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige cao Metaal & Techniek liep op 31 maart 2024 af.