Categorieën
Landbouw

LTO spreekt met informateurs over vernieuwing landbouwbeleid

(tekst: LTO Nederland)

Vandaag spraken LTO-voorzitter Ger Koopmans en directeur Hans Van den Heuvel met onderhandelaars van de formerende partijen. De bijeenkomst vond plaats op uitnodiging van informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. In dit gesprek heeft LTO in een goede, open sfeer toegelicht wat boeren, tuinders en hun gezinnen vragen van het toekomstige program­kabinet. Met als doel om tot perspectiefvol, vernieuwend landbouwbeleid te komen. LTO-voorzitter Ger Koopmans: “Ik vind het heel positief dat formerende partijen ons zo vroeg in het proces al uitnodigen om in gesprek gaan. Dat stemt hoopvol voor hoe het toekomstige kabinet om wil gaan met de agrarische sector.”

Europa
Een nieuw kabinet moet zich er hard voor maken dat het Europese beleid méér rekening houdt met het belang van voedselvoorziening en landbouw, ook in Nederland. Dat is één van de speerpunten die LTO vandaag benadrukte. Koopmans: “Door klimaatverandering komt onze voedselproductie in Zuid-Europa steeds meer onder druk te staan. Maar geopolitiek is het van strategisch belang dat Europa op langere termijn ook zelf voldoende voedsel produceert. Veel Europese richtlijnen en verordeningen – en de Nederlandse doorvertaling daarvan – confronteren boeren en tuinders echter alleen maar met krimp.” Als voorbeeld daarvan is gesproken over het verlies van de derogatie.

Stikstof
Een andere prioriteit is om het stikstofbeleid weer haalbaar en realistisch te maken. Koopmans: “LTO vraagt het nieuwe kabinet om te kiezen voor beleid dat boeren perspectief biedt boven beleid dat focust op ondernemers die willen stoppen.” LTO benadrukt dat bewezen technieken om stikstofemissie terug te dringen juridisch verankerd moeten worden en dat álle blijversregelingen op de kortst mogelijke termijn worden gepubliceerd. Koopmans: “Dan kunnen boeren er niet alleen voor kiezen om te stoppen, maar ook om te investeren in innovatie, om te verplaatsen, te extensiveren of om te schakelen. Dát biedt perspectief.” LTO heeft opnieuw herhaald dat de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet en de vergunning­verlening vervangen moet worden door een juridisch geborgde omgevingswaarde gebaseerd op het Europese verslechteringsverbod. Koopmans: “Ook moet er op korte termijn een drempel­waarde worden ingevoerd waardoor agrarische én andere economische activiteiten weer ruimte krijgen om te ontwikkelen.”

Loon en arbeid
Het huidige kabinet heeft het minimumloon met meer dan 30% verhoogd. Koopmans: “Dat klinkt sympathiek, maar in praktijk zien we dat werkgeverslasten sneller stijgen dan wat werknemers daarvan terug zien op hun loonstrook. Voor veel bedrijven in de land- en tuinbouw zijn werkgeverslasten niet meer op te brengen. LTO wil dat de belasting- en premiedruk voor werkgevers én werknemers wordt verlaagd. Zo gaat iedereen erop vooruit en wordt méér werken voor werkenden aantrekkelijker. Daarmee wordt bestaanszekerheid pas echt effectief vergroot.”

Ledenbijeenkomsten
De stapeling van wet- en regelgeving betekent voor vrijwel alle agrarische ondernemers dat een gezonde bedrijfsvoering steeds meer onder druk komt te staan. In een zoektocht naar oplossingen heeft LTO de voorbije maanden verspreid over het land met duizenden leden gesproken, culminerend in het Boerencongres van 7 maart jl. waar 800 leden in gesprek gingen met landbouwwoordvoerders uit de Tweede Kamer. De voorstellen die wij vandaag aan de formerende partijen en informateurs voor hebben gelegd, zijn een samenvatting van de oogst uit deze ledenbijeenkomsten.

Ook kunt u raadplegen: LTO spreekt met informateurs over vernieuwing landbouwbeleid – LTO