Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

LTO neemt niet deel aan werkgroep alternatief KDW vanwege eenzijdige focus en samenstelling

(tekst: Veldpost)

LTO gaat vooralsnog niet meedenken over een alternatief voor de Kritische Depositie Waarde (KDW). De belangenbehartiger heeft zich dan ook bedankt voor deelname aan de werkgroep die hiervoor is opgericht.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft eerder dit jaar een speciale werkgroep in het leven geroepen die moet gaan nadenken over een alternatief voor de KDW in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Dit moet een juridisch houdbare systematiek opleveren waarin de staat van de natuur bepalend is. In de werkgroep zijn boeren, natuurorganisaties en provincies vertegenwoordigd.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/729683-lto-neemt-niet-deel-aan-werkgroep-alternatief-kdw-vanwege-vraagstelling-en-samenstelling/