Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

LTO legt eisen op tafel voor de Nederlandse politiek tijdens Boerencongres

(tekst: Veldpost)

Het bestuur van LTO Nederland heeft donderdagavond tijdens het Boerencongres in Nijkerk (GD) een manifest gepresenteerd aan de landbouwwoordvoeders van de Tweede Kamer. Met vijf eisen kan het landbouwbeleid volgens LTO snel worden verbeterd. Later op de avond gingen leden in gesprek met de politici. Veel kon niet opgelost worden.

Het manifest is een samenvatting van de input die LTO afgelopen tijd in het land bij de leden ophaalde. De boerenorganisatie wil dat de Europese regels aangepast worden om een opeenstapeling van regels tegen te voorkomen. In de toekomst zouden klimaat, milieu-, natuur- en landbouwbeleid veel meer in samenhang en balans vormgegeven moeten worden. In aanvulling daarop zou Nederland, als koploper van Europa, het initiatief moeten nemen voor het maken van een Europese strategische voedselvisie.

Een ander punt waar LTO aandacht voor vraagt, is het verdienmodel. Voor elk nieuw beleid zou een vermogenstoets opgesteld moeten worden, zodat de bedrijfseconomische effecten duidelijk worden.

Verder is de boerenorganisatie van mening dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) terug moet naar de tekentafel en dat provincies voldoende geld vanuit Den Haag moeten krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

LTO-leden mochten na de presentatie van het manifest vragen stellen aan de aanwezige Kamerleden. Boeren hielden persoonlijke en emotionele betogen over wat de wet- en regelgeving met ze doet. De rode lijn was dat er zorgen en frustraties zijn over het huidige en toekomstige landbouwbeleid. Enkele thema’s kwamen vaker terug.

Leest u verder via: LTO legt eisen op tafel voor de Nederlandse politiek tijdens Boerencongres | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland