Categorieën
Juridisch Landbouw

LTO en KAVB ontdaan over uitspraak rechter: toelating Ctgb niet meer leidend voor lelieteelt

(tekst: LTO Nederland)

LTO en de KAVB zijn ontdaan over de uitspraak van de rechtbank Roermond in de zaak van de lelieteelt in Sevenum. De rechtbank verbiedt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt in de nabijheid van bebouwing, vanwege een kans op gezondheidsschade bij omwonenden door het gebruik van (toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen. De rechter schuift de toelating door het Ctgb aan de kant, en gaat zo voorbij aan de Europese en nationale toelatingseisen en -regels voor gewasbeschermingsmiddelen. LTO en de KAVB vinden dat lelietelers en andere telers er vanuit moeten kunnen gaan dat zij middelen die door het Ctgb zijn toegelaten op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen inzetten als dat nodig is.

Gewasbeschermingsmiddelen die worden toegepast moeten bewezen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Dit is ook in het belang van agrarische ondernemers, hun gezinnen en medewerkers: zij zijn immers ook omwonenden en werken met deze middelen. Als er wetenschappelijke indicaties zijn dat gewasbeschermingsmiddelen minder veilig zijn dan voorheen was aangenomen, dan moet dit serieus en zorgvuldig worden onderzocht. Het is dan ook positief dat het ministerie van LNV het RIVM opdracht heeft gegeven voor onderzoek naar de relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en humane gezondheid. Wat LTO en de KAVB betreft moeten de resultaten van dergelijk wetenschappelijk onderzoek leidend zijn én blijven.

Ook kunt u raadplegen: https://www.lto.nl/lto-en-kavb-ontdaan-over-uitspraak-rechter-toelating-ctgb-niet-meer-leidend-voor-lelieteelt/