Categorieën
Defensie Fryslân

‘Commissie geluidhinder vliegbasis (COVM) is van weinig betekenis’ – ‘Jarige commissie heeft alleen nut voor carrière basiscommandant’

(tekst: Andries Veldman op Liwwadders.nl)

Het is een illusie om te denken dat er via de weg van het indienen van procedures en bezwaren vliegbasis Leeuwarden opgeheven kan worden. Er is procedureel veel mis rond de vliegbasis en daar is weinig aan te doen. De vliegbasis maakt gebruik van de ongeschreven wet: ‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang.’ Procederen heeft geen zin en dus is ook de bijeenkomst van de COVM (de commissie geluidhinder) van weinig betekenis. Die boodschap had Theo van Gelder, voorzitter van Groene Ster Duurzaam en lid van de Raad van Toezicht van Milieudefensie, voor de leden van Milieudefensie Leeuwarden, die al een lange tijd strijd voeren tegen de vliegbasis ten noorden van de Friese hoofdstad vanwege ontbrekende en ondeugdelijke vergunningen.

Leest u verder via: https://www.liwwadders.nl/commissie-geluidhinder-vliegbasis-covm-is-van-weinig-betekenis-jarige-commissie-heeft-alleen-nut-voor-carriere-basiscommandant/