Categorieën
Cultuur Financiën Landbouw Natuur en milieu

Lezing Lubbert van Dellen

(tekst: Fries Landbouwmuseum)

Een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentiepositie.

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdagmiddag 2 december a.s. een lezing. De aanvang is 14:00 uur. Plaats is het Fries Landbouwmuseum (Felling 6 Leeuwarden). De entree is gratis. Spreker is Lubbert van Dellen (1975) die sinds 1998 als agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist werkt bij Accon■avm, ondertussen Flynth adviseurs en accountants.

Achtergrond:

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Alle sectoren moeten hiermee aan de slag, ook -en vooral- de landbouw. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Meer informatie:

Ing. Lubbert van Dellen (1975) is agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist en werkt sinds 1998 bij Accon■avm en ondertussen Flynth adviseurs en accountants. Hij ondersteunt als bedrijfsadviseur veel agrariërs in Friesland en ook alle andere provincies in Nederland en andere Europese landen. Hij is nadrukkelijk gespecialiseerd in de verdienmodellen van de bedrijven en begeleid veel bedrijfsoverdrachten, aankoop trajecten van bedrijven en financiering aanvragen. Ook wordt hij regelmatig ingeschakeld door bedrijven in de agrofood sector om hun te ondersteunen in strategische keuzes. Datzelfde geldt ook voor ministerie en provincies. Met name ook de knelpunten op achtergrond zoals fiscale regels, mestwetgeving alsmede bancaire regels (basel 4) loopt hij niet alleen dagelijks tegen aan, hij vindt ook een praktische weg tussen alle knelpunten.

Rond het hier boven beschreven thema organiseert het Lânboukundig Wurkferbân van de Fryske Akademy een aantal bijeenkomsten in het Fries Landbouwmuseum: drie lezingen waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Petra Berkhout beet het spits af. Op 2 december volgt Lubbert van Dellen van Flynth adviseurs en accountants. Gedeputeerde Friso Douwstra spreekt op een nog nader te bepalen datum in januari of februari.