Categorieën
Commentaar Onderwijs

LERARENTEKORT

Er is een schreeuwend tekort aan leraren in het voorgezet onderwijs. Scholen beginnen al in maart te adverteren. Volgens onderwijsbureaus bieden hogere salarissen niet dé oplossing. Dat is gemakkelijk gezegd. Er ligt wel een groot deel van de oorzaak. De landelijke politiek maakte vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw het beroep van leraar financieel onaantrekkelijk.

In 1985 voerde CDA-onderwijsminister Deetman de HOS-regeling in, Herstructurering Onderwijs Salariëring. De regeling was een van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet-Lubbers om de uit de hand gelopen staatsfinanciën weer op orde te krijgen.

Nieuwe leraren werden nahossers genoemd. Er werd onderscheid gemaakt in betaling van onderwijsfuncties in het basisonderwijs, onderbouw van het voortgezet onderwijs en bovenbouw havo en vwo. Ook groeide een nahosser minder snel door naar een aantrekkelijke eindschaal dan zijn veelal oudere collega.

Een afgestuurde eerstegraads docent die destijds les ging geven aan de brugklas werd op tweedegraads niveau uitbetaald. Voor nogal wat academici gaf de HOS-nota de doorslag geen onderwijsloopbaan te starten. Velen kozen voor een carriére in de opkomende automatisering.

Een land krijgt het onderwijs dat het verdient.

Wiebe Dooper