Categorieën
Fryslân Onderwijs

Lerarentekort in Friesland groeit


In Friesland zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. Dit leidt in veel sectoren tot een krappe arbeidsmarkt. Ook het onderwijs heeft te maken met personeelstekorten. In het Noorden concentreren de lerarentekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs, aldus het UWV.

Minder WW-uitkeringen in mei

Eind mei telde Friesland 6.263 WW-uitkeringen. Dat is 1,8% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af met 511 uitkeringen (-7,5%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Eind mei 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Friesland ruim lager dan een jaar eerder (-31,9%).

Lerarentekort Friesland treft vooral voortgezet onderwijs

Ook in het Friese onderwijs nam de WW de afgelopen tijd flink af. Eind mei 2022 hadden 182 docenten een WW-uitkering. Daar tegenover stonden 150 openstaande vacatures voor docenten. Hiermee zijn er opnieuw minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal onderwijsvacatures. Al voor de coronacrisis waren lerarentekorten een belangrijk thema in het onderwijs. De tekorten zijn sindsdien verder toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden.

In het Noorden concentreren de personeelstekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. Al langere tijd zijn er tekorten aan docenten exacte vakken (wiskunde, natuurkunde scheikunde, biologie, ict/informatica) en talen. Meer en meer breiden de tekorten zich uit tot andere vakgebieden, zoals economie en maatschappijleer. Alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is nog geen krappe arbeidsmarkt.