Categorieën
Columns Fryslân Media Politiek Súdwest

LEEUWARDER COURANT EN KRITISCHE JOURNALISTIEK

Maarten Pennewaard wordt per 1 januari 2023 interim-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant (LC) en is daarmee de opvolger van Sander Warmerdam. Momenteel zit Pennewaard nog op genoemde journalistieke post.

Pennewaard zwaait nog niet een week de journalistieke scepter of de Staatscourant maakt op 6 januari 2023 bekend dat LC en Dagblad van het Noorden 47.000 euro hebben ontvangen voor een gezamenlijke onderzoekredactie, die sinds 1 maart 2022 bestaat. Ik ben benieuwd of Pennewaard zijn lezers informeert aan welke projecten het geld wordt besteed.

Positief is dat onder toeziend oog van Pennewaard journalist Patrick van ‘t Haar in februari 2023 een artikel schrijft over Leeuwarder ambtenaren die een bedrijf van speeltoestellen in Lapland bezoeken. De kernvraag in dit gebeuren is of er sprake is van een snoepreisje? Van ‘t Haar zijn belangstelling is vooral gewekt door een anonieme tip. Ook is het positief dat Jantien de Boer en Irene Overduin in de LC ruime aandacht besteden aan het optreden van veehouder en CDA-er Sjoerd Galema in It Heitelân.

Onder hoofdredacteur Sander Warmerdam waait er toch een meer behoudende journalistieke koers. Diverse keren licht ik Warmerdam in over vraagstukken betreffende de politieke cultuur van de provinsje Fryslân en de politieke en ambtelijke cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij wordt benaderd, omdat ik van mening ben dat de LC, als hoofdblad van Fryslân, deze zaken op zich dient te nemen. Maar Warmerdam vindt niets de moeite waard. Hij geeft een keer aan anonieme bronnen lastig te vinden, dit in tegenstelling tot Van ‘t Haar in februari 2023.

Mede door de weigerachtige houding van Warmerdam verschijnen er vanaf het voorjaar van 2020 tot eind januari 2022 artikelen over de politieke en ambtelijke cultuur van Súdwest-Fryslân op Liwwadders.nl en vervolgens op BREKT.NL.

Als Warmerdam in november 2022 zijn vertrek bij de LC aankondigt, beweert hij ‘trots’ te zijn op de redactie. Hopelijk is dat voor hem wederzijds. Deze voormalig hoofdredacteur is niet zozeer een professioneel journalist maar meer een representant van een procedureel ambtelijk proces.

Desondanks verschijnt er tijdens Warmerdams hoofdredacteurschap een uitgebreid kritisch artikel van LC-journaliste Rixt Oenema over het falende optreden van Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân, ten aanzien van Garden of Dance, op 13 juli 2019. Wellicht heeft Warmerdam er geen weet van, omdat hij op vakantie is.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://lc.nl/cultuur/media/Sander-Warmerdam-vertrekt-als-hoofdredacteur-LC-28066351.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-340.html

https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Landhonger-Sjoerd-Galema-daagt-buurman-voor-de-rechter-28249925.html

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Snoepreisje-Leeuwarder-ambtenaren-bezoeken-speeltoestellenfabriek-in-Lapland-28237544.html

Leeuwarder Courant, 13 juli 2019. Artikel is terug te vinden via:
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20190713-ZU01002007&vw=org&lm=gard%2Cdanc%2CLC%2C0