Categorieën
Financiën Fryslân Ingezonden

LEEUWARDEN VERZINT EEN NIEUWE HEFFING

De meeste huishoudens zijn aangesloten op de riolering. Voor deze dienst betalen ze rioolheffing. De gemeente heeft de riolering aangelegd en onderhoudt deze. Dat onderhoud kost steeds meer geld. Dan is het logisch om de rioolheffing navenant te verhogen. Maar het college van B. en W. van Leeuwarden bedenkt wat anders. Er blijken namelijk duizenden adressen geen rioolheffing te betalen. Als ze die nu ook eens allemaal een rekening rioolheffing konden sturen. Dat zou helpen.

Nu betalen deze adressen geen rioolheffing om een heel goede reden: ze hebben namelijk geen aansluiting op het riool. Dit betreft in Leeuwarden, met haar 35 dorpen, maar liefst 5900 adressen. Dat komt veelal, omdat het vaak afgelegen percelen betreft. Maar ze maken wel degelijk flinke kosten op dit terrein zoals de verplichte aanleg van een septic tank, de afschrijving en het onderhoud daarvan en de regelmatige lediging. Vaak hebben ze sloten rond hun erf die ze jaarlijks moeten laten schoonmaken op last van het waterschap. Dat komt ook voor eigen rekening. Daar bovenop komt de waterschapsbelasting over deze vaak grote percelen. De totale kosten daarvan zijn vaak aanmerkelijk hoger dan de kosten van een rioolheffing in de stad.

Wateropvang is er in het buitengebied genoeg. De erven zijn groot en groen en vangen van nature veel water op, in tegenstelling tot de versteende tuintjes in de stad.

Het is merkwaardig, rioolheffing op te leggen aan mensen die niet zijn voorzien van een riool en bij wie de gemeente ook niet het voornemen heeft om dat aan te leggen. Maar wat, als we de titel nu eens veranderen in het sympathiek klinkende ‘riool- en waterzorgheffing’ dan kan dat onder de paraplu van de ‘klimaatopgave’ er wel in gemasseerd worden, menen B. en W.

De gemeente brengt een heel beperkte communicatie op gang. Leeuwarden vraagt via een post op de gemeentelijke Facebook-pagina: ‘Is het de juiste keuze dat iedereen straks meebetaalt met een waterzorgheffing aan maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast door hevige buien te voorkomen?’

Een heel sympathiek geformuleerde vraag vol solidariteit! wie kan daar nu nee tegen zeggen? Maar de 5900 adressen die het betreft, worden niet geïnformeerd over deze plannen voor een nieuwe heffing. Wat niet weet, wat niet deert. Het klimaat verandert en zo wordt er toch mooi een nieuwe belasting geïntroduceerd.

Dat is oneerlijk door de foute gedachte om mensen belasting te laten betalen voor een dienst die niet geleverd wordt. Bovendien hebben deze inwoners al hogere kosten om redenen die ik hierboven noemde. Kunnen ze die dan declareren bij de gemeente? Vast niet.

In de uitvoering gaat zo’n heffing berekend worden naar rato van de WOZ. Feitelijk is het dus een verkapte verhoging van de Onroerend Zaak Belasting onder de vlag van waterzorgheffing. Leeuwarden heeft nu al een hoge OZB in vergelijking met andere gemeenten.

Nu het onderhoud van het rioolstelsel duurder wordt, hoort de rioolheffing hoger te worden voor diegenen die zijn aangesloten. Leeuwarden probeert nu een verhoging van de toch al hoge OZB te ontwijken door een onterechte en daardoor oneerlijke belasting op te leggen aan de bewoners van het buitengebied.

Een ‘versteende-tuinbelasting’ zou voor de gemeente wellicht ook een bruikbaar idee zijn. Net zo belachelijk.

Daniël van der Meulen., buitengebied Grou