Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Leeuwarden stimuleert regionale vezelteelt met aankoop CO2-certificaten

(tekst: Veldpost)

Als eerste partij koopt de gemeente Leeuwarden 10 procent van de agro-based CO2-certificaten die GreenInclusive in het teeltjaar 2023 op de markt brengt. Met agro-based certificaten krijgen Friese boeren een vergoeding voor het telen van vezelhennep.

Met de aankoop van agro-based CO2-certificaten wil Leeuwarden het goede voorbeeld geven. Het gaat om 600 certificaten tegen 75 euro per certificaat. De gemeente wil daarmee de regionale verduurzaming stimuleren. ‘Het is een bewuste keuze van de gemeente Leeuwarden om dit aantal certificaten af te nemen omdat GreenInclusive ook in gesprek is met een groot aantal (markt)partijen die graag Nederlandse certificaten willen kopen’, aldus Leeuwarden.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/861132-leeuwarden-stimuleert-regionale-vezelteelt-met-aankoop-co2-certificaten/