Categorieën
Politiek Sociaal Zorg

Leeuwarden: CU en D66 willen spoeddebat over behandelcentrum Woodbrookers

(tekst: Carlijn Niesink CU en Johan Magré D66, raadsleden Leeuwarden)

Vanwege recente en zorgelijke berichtgeving omtrent behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Fryslân vragen de fracties van de Christenunie en D66 een spoeddebat in de gemeenteraad van Leeuwarden aan.

Gezien de voorgaande schriftelijke- en debat vragen eerder dit jaar en vele publicaties de afgelopen weken in de pers behoeft dit onderwerp geen verdere introductie.

Om het debat inhoudelijk gezien met de juiste informatie te voeren verzoeken wij het college om ons het volledige rapport waar in verschillende media over wordt gesproken naar ons te doen
toekomen.

ChristenUnie en D66 roept het college op om:
• per direct geen enkel jongere uit Leeuwarden meer te plaatsen bij Woodbrookers
• Jongeren uit Leeuwarden die momenteel bij Woodbrookers in behandeling zijn direct over te plaatsen.
• Te onderzoeken of de kwaliteit van geleverde zorg door jeugdhulp Friesland voldoet aan de gestelde eisen
• Van Jeugdhulp Friesland te eisen om te komen met een verbeterplan op kwaliteit en bedrijfsvoering
• Indien jeugdhulp Friesland hier niet aan meewerkt geen enkele jongere meer te verwijzen naar deze aanbieder
• Te onderzoeken op welke wijze de misstanden bij Woodbrookers voorkomen hadden kunnen worden en welke maatregelen soortgelijke instellingen dienen te nemen
• Met SDF in gesprek te gaan over het waarborgen van kwaliteit bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
Daarnaast hebben we nog een tweetal losse vragen aan de wethouder:
– Waarom is niet het volledige onderzoeksrapport over de misstanden in Woodbrookers beschikbaar gesteld aan het SDF en de Friese college en hoe beoordeeld de wethouder deze
keuze?
– In hoeverre is de motie Woodbrookers van december 2022 uitgevoerd en wat zijn de eventuele obstakels bij de uitvoer van deze motie.

Bovenstaande tekst is in de inleiding een beetje aangepast en is een formele zin weggelaten. In de vragen van CU en D66 is niets gewijzigd. WD

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/d66-en-cu-willen-spoeddebat-over-behandelcentrum-woodbrookers/