Categorieën
Politiek

LEDENBRIEF NSC

Het zijn gekke tijden: voor de schermen is de Tweede Kamer volop in bedrijf, tegelijk werd er achter de schermen druk gesproken met mogelijke coalitiepartners. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste informatie-ontwikkelingen. Partijvoorzitter Bert van Boggelen kondigt ledenbijeenkomsten aan om hierover met jullie in gesprek te gaan. Verder aandacht voor de maidenspeeches van NSC-Kamerleden Kahraman, Zeedijk, Uitermark en Van Dijk.

Over de afgelopen week
Nieuw Sociaal Contract is opgericht vanuit de overtuiging dat Nederland goed bestuur verdient en we moeten werken aan de bestaanszekerheid, om de grote problemen in Nederland te kunnen aanpakken. Respect voor de grondwet en grondrechten, integer bestuur en gedegen overheidsfinanciën liggen daaraan ten grondslag.

De afgelopen dagen is er veel gebeurd. De Tweede Kamerfractie heeft, vanuit de hierboven genoemde overtuiging, besloten dat het werk er voor deze eerste informatieronde voor NSC op zit. Extra opgevraagde informatie over tegenvallers in de overheidsfinanciën werd pas na lang aandringen door ons op zes februari (de laatste dag van de informatiegesprekken) gepresenteerd. Dit terwijl de meeste informatie al tien dagen beschikbaar was bij de informateur en er door de partijen over de overheidsfinanciën gesproken werd. Het was voor ons de druppel die de toch al volle emmer deed overlopen.
Het besluit over het afronden van deze informatieronde is niet lichtvaardig genomen. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat een meerderheidsregering met PVV, VVD en BBB niet zou hebben geleid tot een vruchtbare samenwerking.

Desalniettemin wil NSC verantwoordelijkheid nemen voor het landsbestuur en het oplossen van de problemen in Nederland. NSC blijft constructief, maar wel zorgvuldig meewerken aan het mogelijk maken van een regering die de urgente problemen van het land effectief aanpakt. Dit is in lijn met onze visie op de verkiezingsuitslag en hoe daar mee om te gaan, zoals we die eerder uiteengezet hebben in onze brief aan de verkenner van 29 november 2023.

Wanneer het verslag van de informateur komende week openbaar wordt en het debat over de informatie plaatsvindt, zal nog meer duidelijk worden over de afgelopen periode. De NSC-fractie wil jullie bedanken voor alle steun van de afgelopen week en we kijken ernaar uit jullie tijdens ledenbijeenkomsten te ontmoeten.

Maidenspeeches NSC-Kamerleden
Afgelopen tijd spraken opnieuw meerdere NSC-Kamerleden voor het eerst de Tweede Kamer toe tijdens hun maidenspeeches. Femke Zeedijk en Isa Kahraman deden dit tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Judith Uiterlijk sprake tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. Olger van Dijk deed dit weer tijdens de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat. Eerdere maidenspeeches van andere NSC-Kamerleden kun je hier terugkijken.

Ledenbijeenkomsten: In gesprek over de formatie
‘Het houdt de leden bezig en daarom moeten we nu het gesprek met elkaar gaan voeren.’ ‘Het’ is hier natuurlijk de formatie. Aan het woord is interim NSC-partijvoorzitter, Bert van Boggelen, die merkt dat NSC-leden willen weten waar we staan. ‘De formatie is een hot issue: mensen vinden er van alles van. De eerste fase van de formatie loopt binnenkort af en dan volgt het verslag van de informateur. We willen niet via de media communiceren met de leden, maar echt met elkaar in gesprek gaan. Juist omdat we een partij willen zijn voor en door leden. Daarom zijn het bijeenkomsten van maximaal 100 à 150 leden: zo garanderen we interactie met elkaar en met de onderhandelaars Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum. Zij gaan graag het gesprek aan over de keuzes tot nu toe en het verdere verloop van de formatie’’

Wil je een ledenbijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan voor een van onderstaande bijeenkomsten:
Op 16 februari in Zwolle, 19:30 – 22:00. Meld je aan via deze link.
Op 22 februari in Breukelen, 19:30 – 22:00. Meld je aan via deze link.

En noteer ook vast deze datum: op 6 april gaan we in Rotterdam met elkaar in debat over de Europese kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen.

Olger van Dijk: Betere balans tussen randstad en regio
‘Een boeiende achtbaan’, zo omschrijft Olger van Dijk zijn eerste weken in de Tweede Kamer. Gelukkig houdt de woordvoerder infra en waterstaat wel van een beetje dynamiek. ‘NSC is een politieke startup en dat betekent dat je veel ook zelf moet doen. Gelukkig nemen we nu steeds meer medewerkers aan die ons ondersteunen, waardoor we nog effectiever zijn’. Van Dijk viel met zijn neus midden in de begrotingsbehandelingen: de Kamerdebatten die over de plannen voor 2024 gaan. Tijdens een van deze debatten hield hij ook zijn maidenspeech. Heeft hij in de afgelopen periode al iets kunnen bereiken? ‘Zeker. Bij het debat over de begroting heb ik bijvoorbeeld een motie ingediend dat er bij het verdelen van de miljarden euro’s voor wegen en spoorwegen een betere balans moet komen tussen de randstad en de regio’s. Dat soort projecten wordt 15 jaar vooruit gepland, dus dat ga je niet morgen merken. Maar het betekent wel dat er straks meer geld in de regio gaat landen.’ Van Dijk vindt de structurele, langetermijn-thema’s belangrijk. Tegelijkertijd snijdt hij ook heel actuele onderwerpen aan. ‘Zo heb ik met enkele collega Kamerleden 40 miljoen laten reserveren om het spoorknelpunt bij Meppel aan te pakken en zet ik me in voor mensen die met onverzekerbare waterschade te maken hebben. Maar ik ben ook druk met de aanpak van overlast door fatbikes en nog veel meer dingen! Genoeg om de leden elke maand over bij te praten.’

In het nieuws
De partij stapje voor stapje uitbouwen, dat heeft een doordachte reden, vertelt NSC-partijvoorzitter Bert van Boggelen in een artikel in het Nederlands Dagblad.
In BNR mobility gaat Olger van Dijk in op zijn anti-DIDO motie: over het hoe en waarom verkeer beter te spreiden over de dag en de week.
Ook al is de woningnood nog zo hoog, toch wordt het mensen vaak moeilijk gemaakt om hun woning te splitsen. Merlien Welzijn reageerde hierop in tv-programma Radar.
In Humberto heeft Pieter Omtzigt toelichting gegeven op het besluit van NSC om deze ronde van de formatie af te sluiten. De uitzending is terug te kijken via Videoland en NLZiet.

Dit is een uitgave van de ledenvereniging van NSC. Heb je vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@partijnieuwsociaalcontract.nl. Onderaan deze mail kun je aangeven wanneer je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.