Categorieën
Columns

LANDBOUWAKKOORD ALS GUNFACTOR: OP NAAR EEN ROMPKABINET?

Esther de Snoo, hoofdredacteur van het informatieve landbouwblad Nieuwe Oogst, schrijft in haar wekelijkse column over de relatie tussen landbouwsector en de overheid. Het vertrouwen in deze verhouding kan volgens Snoo worden hersteld door het overeenkomen van een goed Landbouwakkoord.

Een prachtige geformuleerde kernzin van Snoo is de volgende:

Is er naast alle rationele aandacht voor inhoud, technische oplossingen en governance ook aandacht voor het diepe wantrouwen van de sector jegens de overheid?

Snoo wijst erop dat er vanaf het begin van het jaar maar liefst vijftig partijen met de overheid praten over het Landbouwakkoord, dat begin mei gereed moet zijn. Ook is ze benieuwd naar de opstelling van ambtenaren, gaan die alleen op de juridische kant van het akkoord letten?

Overeenstemming over het Landbouwakkoord valt, zeer vermoedelijk samen, met het aantreden nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten. Bijna alle partijen zijn daarbij gebaat, zeker het CDA. Het is alleen de vraag of D66 zich kan vinden in de inhoudelijke kant van de zaak.

Als de geraffineerde Rutte het Landbouwakkoord als gunfactor gebruikt, is er kans dat D66 uit het kabinet stapt. Rutte4 gaat vervolgens door als rompkabinet. Binnen dit scenario leeft de geteisterde Hoekstra een vleugje op.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/04/01/neemt-dit-akkoord-het-wantrouwen-weg

Wiebe Dooper