Categorieën
Commentaar Financiën Fryslân Media Politiek

KRITIEK OP NIEUW COLLEGE GEDEPUTEERDE STATEN NIET MALS

‘Het Bestuursakkoord is één grote rammelkast’, kopt Gerrit de Jong van het Friesch Dagblad. Irene Overduin zet boven het LC Commentaar ‘Onfris budget’. Ook de oppositie heeft flinke kritiek op het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Het gaat met name om de financiële opstelling van het college, dat iedere gedeputeerde een gebiedsbudget van 1 miljoen euro wil geven in de vierjarige bestuursperiode. In het Bestuursakkoord staat op pagina 32: ‘Gebiedsgedeputeerden krijgen een eigen mandaat om hun gebiedsbudget te kunnen besteden.’ Overduin (LC) wijst erop dat iedere gedeputeerde daardoor de mogelijkheid heeft om buiten de erkende regels uitgaven te doen.

De oppositie stelt dat de handelswijze in strijd is met een budgetrecht, dat toebehoort aan Provinciale Staten en niet aan Gedeputeerde Staten. Vandaag, 19 juli 2023, dient de oppositie een motie in om de voorgenomen besteding van 5 miljoen euro ongedaan te maken en in de reserves te houden.

Daarnaast wil het college 175 miljoen halen uit de provinciale reserves om te investeren. Maarten Goudzwaard van JA21 is van mening dat deze gelden zijn bedoeld om tegenvallers op te vangen. Overduin (LC) mist in deze een ‘doordacht plan’ waarin verwachte resultaten en risico’s staan omschreven. Het blijft, volgens haar, bij ‘holle kreten’.

‘Samen aan de slag’, schrijven de vier coalitiepartijen vooraan in het Bestjoersakkoort. Echter, de kans op een valse start ligt op de loer.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Gerrit de Jong, Opinie: ‘Het Friese bestuursakkoord is één grote rammelkast: er wordt 175 miljoen extra geïnvesteerd en het kost niks. Maak dat de kat maar wijs.’ FrieschDagblad.nl, dinsdag 18 juli 2023.

Irene Overduin, LC Commentaar: ‘Onfris budget‘. Leeuwarder Courant, woensdag 19 juli 2023.

Bestjoersakkoart 2023-2027. ‘Oparbeidzje foar Fryslân‘.

Aan Dirk van der Meulen. ‘Oppositie hekelt gebiedsbudget van 1 miljoen per gedeputeerde‘. LC.nl, woensdag 19 juli 2023.