Categorieën
Dieren Natuur en milieu Súdwest

KRAMSVOGEL BIJ GAAST

Fotograaf en natuurkenner Wietze de Vries maakte tijdens een rondrit door de Súdwesthoeke een prachtige beeldopname van een kramsvogel bij Gaast.

‘De kramsvogel is in Nederland vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn deze aantallen in het voorjaar erg laag. In najaar en winter is het ‘tsjak-tsjak-tsjak’ van groepen kramsvogels zeer regelmatig te horen.’ (bron: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kramsvogel?)

WD