Categorieën
Dieren Natuur en milieu Verhalen

KOPSTUDIE REINTJE DE VOS

Harrie Muis richtte zijn fotocamera op een voorbijkomende vos. Het leverde een prachtige kopstudie op van Reintje.

In de publieke opinie is de vos al een tijdje ingehaald door de wolf, die momenteel als nieuwkomer wordt verwelkomd ofwel afgewezen. In kringen van Friese kievitseierenzoekers werd Reintje de Vos vaak aangewezen als vijand van de legsels. Ook somden deze natuurmensen de steenmarter, de hermelijn en de wezel op als tegenstander van de kievit en natuurlijk andere weidevogels.

Ergens in de jaren tachtig fietste ik tussen Aduard en Den Ham en raakte aan de praat met een jager. Hij vertelde dat de vos met een opmars naar Nederland bezig was en dat Reintje via de zeedijken aan de Dollard vanuit Duitsland binnenkwam. Deze mededeling werd later geregeld aan me bevestigd.

WD