Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

Keek op de Week van Nieuw Sociaal over de autoluwe proef in de raadsvergadering van 14 maart

Nieuw Sociaal debuteerde in maart 2022 in de raad van Súdwest-Fryslân en publiceert wekelijks een nieuwsbrief onder de naam Keek op de Week. Hieronder de tekst van de partij over het veelbesproken onderwerp van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad, dat aan de orde kwam in de raadsvergadering van donderdagavond 14 maart.

(tekst: Nieuw Sociaal)

Autoluwe binnenstad Sneek

Samen met andere partijen heeft Nieuw Sociaal opnieuw een motie ingediend over Autoluwe binnenstad Sneek. De manier van invoering van de Pilot en daarmee ook de uitvoering zijn niet goed geweest. Er is teveel onduidelijk over wat de gevolgen van deze pilot zijn voor ondernemers inwoners binnenstad. Het college, de college partijen en D66 en GL stemmen tegen deze motie wat betekent: 27 stemmen voor de pilot autoluw en 10 stemmen die de pilot willen stoppen.

De voorstanders zijn van mening dat er onvoldoende data, cijfers, bekend zijn wanneer het gaat om omzet verlies bij ondernemers, verkeersdruk op andere plekken in Sneek en wat de effecten zullen zijn van de aanpassingen die zijn toegezegd na de uitkomst van de eerste evaluatie. Nieuw Sociaal is van mening dat de realiteit van dit moment belangrijker is dan het raadplegen van data, welke via computermodellen de juiste cijfers moet opleveren. De VOS, Vereniging Ondernemend Sneek, heeft cijfers
bekendgemaakt, maar deze zijn niet op de juiste manier geïnterpreteerd, aldus de VOS zelf. Het college en de collegepartijen zien dit anders, zo ook D66 en GL en dat maakt een stop voor autoluwe binnenstad Sneek op dit moment niet mogelijk. Hoe nu verder is de vraag?

Affiche van Nieuw Sociaal tijdens de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen van maart 2022.

Tegenstanders in de politiek worden door sommige partijen als vervelend gezien en werken polarisatie in de stad en omgeving in de hand. Met deze mening heb ik grote moeite omdat, wanneer je ergens tegen bent en dit samen met inwoners kenbaar maakt dit altijd moet kunnen zeggen en uitspreken in de raad. Wij staan in dienst van de inwoners  en naar mijn mening zijn wij als Raad gekozen door de inwoners om samen met hen het algemeen belang te dienen. Nieuw Sociaal wil graag een oplossing voor deze verschillen tussen ondernemers onderling, inwoners die de pilot lastig vinden, maar zeker ook met de ondernemers en inwoners die voor deze pilot zijn en willen dat deze doorgaat.

Een eerdere plattegrond van de autoluwe pilot.

Nieuw Sociaal wil de komende tijd graag in contact komen met zowel voorstanders als inwoners en ondernemers en mensen die twijfelen wanneer het gaat om de Pilot Autoluwe binnenstad Sneek. Het doel van deze contacten is om naast tegenstanders ook andere geluiden te horen om een goede afweging te maken in het algemeen belang van alle inwoners van SWF. Laat uw mening horen via de site van Nieuw Sociaal, door een mail te sturen, of bel met onze fractie, Jacoline Engelmoer, Pieter Greidanus of Thomas Kroon. Dit omdat het algemeen belang samenwerking vraagt door alle betrokkenen in Sneek en wijde omgeving.

Pieter Greidanus, fractievoorzitter Nieuw Sociaal

Ook kunt u raadplegen: https://www.nieuwsociaal.nl/keek-op-de-week-2024-11