Categorieën
Europa Natuur en milieu Nederland Politiek

Kamer vraagt kabinet tegen natuurherstelwet te stemmen

(tekst: Peter Smit op Nieuwe Oogst.nl)

De Tweede Kamer wil dat het kabinet in de Europese Raad tegen de natuurherstelverordening stemt en op zoek gaat naar steun van andere lidstaten in de Europese Unie om de wet te blokkeren. Een motie van BBB en NSC van die strekking werd dinsdag 5 maart aangenomen.

De indieners van de motie, Caroline van der Plas (BBB) en Rosanne Hertzberger (NSC), vinden dat Nederland al moeite genoeg heeft met het behalen van de huidige doelen voor natuurherstel, stikstofreductie en waterkwaliteit. Ze wijzen op nieuwe, bindende doelstellingen die aan de Natuurherstelverordening zijn verbonden die bij het niet halen ‘opnieuw ernstige juridische en beleidsmatige gevolgen kunnen hebben’.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/03/05/kamer-vraagt-kabinet-tegen-natuurherstelwet-te-stemmen