Categorieën
Columns Ethiek Godsdienst Politiek

JULI 2022: MEA CULPA VAN BOSWIJK EN HOEKSTRA. EN OP NAAR ROMEINEN 13

Op 2 juli 2022 werd de Dag van de Christendemocratie in Nijkerk gehouden. Tweede Kamerlid Derk Boswijk en partijleider Wopke Hoekstra komen er met een spijtbetuiging over het stikstofbeleid. ‘CDA geeft fouten rondom stikstof toe’, kopt Nieuwe Oogst, een landbouwblad.

Nogal wat leden zijn gefrustreerd over het optreden van de partijtop en zeker dat van partijleider Hoekstra. Ze eisen dat ‘stikstofnormen in natuurgebieden (de zogenoemde kritische depositiewaarde) worden losgelaten’. Inmiddels zijn we negen maanden verder en de situatie rond de stikstofsores is nog identiek. Het excuus van Boswijk en Hoekstra van 2 juli 2022 was slechts instrumenteel bedoeld.

Ook de provincie roerde zich op deze Dag van de Christendemocratie. CDA-er Jo-Annes de Bat, provinciebestuurder uit Zeeland, zei: ‘Als je het voor elkaar krijgt als kabinet om werkelijk álle partijen in Zeeland, de boeren, de industrie, de natuur én de politiek, boos te krijgen, dan doe je echt wat fout.’

Het landelijk CDA-bestuur, partijleider Hoekstra, minister De Jonge en Tweede Kamerfractie zijn ziende blind en horende doof. Ook te biecht gaan biedt geen soelaas. De al dan niet indringende zingeving van Romeinen 13 kan de hedendaagse christendemocratie voorlopig wel even mee uit de voeten.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/07/02/cda-geeft-fouten-rondom-stikstof-toe

https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/dag-van-de-christendemocratie

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/ROM.13/Romeinen-13