Categorieën
Filosofie Politiek

Joram Feitsma: De valse hoop van het hoofdlijnenakkoord

Een kernspanning waar bestuur zich toe heeft te verhouden, is die van de korte tegenover de lange termijn. Politici en bestuurders dienen op twee borden tegelijk te schaken: urgente belangen in het hier-en-nu dienen, zonder de relevante belangen van toekomstige generaties uit het oog te verliezen.

Palliatief

Die opdracht is des te belangrijker in een tijd waarin de leefbaarheid op lange termijn op het spel staat door sluipende klimaatontwrichting en biodiversiteitsverlies. Tegelijkertijd lijkt het alsof die opdracht – noem het temporele multitasking – steeds lastiger wordt bevonden.

Ook de politiek is palliatief geworden

In zijn boek De palliatieve maatschappij stelt de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han dat de moderne tijdsgeest zich laat typeren door algofobie – de vrees om pijn te lijden. In de greep van deze fobie lukt het de samenleving niet meer om voorbij het eigene en urgente te kijken en verliezen te lijden voor het andere en toekomstige. Ook de politiek is palliatief geworden.

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/de-valse-hoop-van-het-hoofdlijnenakkoord/