Categorieën
Welzijn Zorg

Jonge artsen willen werkcultuur zelf veranderen

(tekst VvAA)

Een eind aan de overwerkcultuur, meer inspraak, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en meer aandacht voor de mens achter de dokter. Daarvoor pleiten de (jonge) artsen die zijn aangesloten bij Zin in Zorg. De beweging is fors gegroeid en telt ruim 700 dokters. Op 27 juni maken ze tijdens het Zin in Zorg Filmfestival op een confronterende manier, maar zeker ook met een knipoog, duidelijk welke cultuurverandering ze beogen in korte filmpjes. ‘Ons vak is te mooi om de zorg te verlaten. Daarom willen we zelf laten zien dat het ook anders kan’, aldus Olaf Geerse, aios longgeneeskunde.

In 2019 namen VvAA, De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) het initiatief voor Zin in Zorg. Aanleiding was een onderzoek van DJS, waaruit bleek dat één op de vier jonge artsen overweegt met de opleiding te stoppen vanwege de hoge werkdruk en het gevoel te weinig tijd te hebben voor de patiënt. Met Zin in Zorg willen jonge artsen op een positieve manier laten zien dat het anders kan. ‘We kunnen klagen over wat er niet goed gaat, maar willen liever zelf het verschil maken. Ik voel me aangesproken door de frisse wind die vanuit Zin in Zorg door het zorglandschap waait. Door dingen bespreekbaar te maken, kunnen we bijdragen aan een cultuurverandering’, aldus huisarts Noor Hamstra.

Aios Olaf Geerse sluit zich daarbij aan. ‘Als arts maak je best heftige dingen mee, maar we praten daar nauwelijks over. Ik heb me binnen Zorg in Zorg daarom onder andere hard gemaakt voor een mentor- en buddysysteem, zodat het hebbben van een mentor of buddy voor iedere jonge arts gewoon is.’

40% ontevreden over werkuren

Tijdens het Zin in Zorg Filmfestival presenteren de artsen korte filmpjes die ze de afgelopen tijd maakten met regisseur Jasper Scholten (o.a. bekend van Man Bijt Hond ). In sketches wordt op een pijnlijke, maar ook komische manier zichtbaar gemaakt waar (jonge) artsen dagelijks tegenaan lopen. Vervolgens vertellen jonge artsen zelf wat er moet veranderen en hoe. Daarvoor verwijzen ze naar de ‘challenges’ die ze vorig jaar aangingen in een Zin in Zorg team met tien jonge artsen.

Een van de teams maakte de documentaire ‘What’s up Doc’, waarin jonge artsen vertellen dat ze vinden dat dokters ook mens moeten kunnen zijn. De documentaire helpt om hier het gesprek over aan te gaan. Een ander team organiseerde een ‘Meetweek’. Bijna 600 artsen vulden een enquête in en circa 200 jonge artsen registreerden gedurende deze week hun uren. Daaruit bleek dat ze gemiddeld 6 uur per week overwerken en dat 40% niet tevreden is over de hoeveelheid uren die ze werken. Een derde houdt op doordeweekse werkdagen geen pauze en 14% neemt zelfs nooit pauze.

Een ander team wil dat het in alle zorginstellingen ‘gewoon’ wordt dat iedere jonge arts een mentor of buddy kan krijgen en vroeg bekende artsen, waaronder intensivist Diederik Gommers en traumachirurg Marijn Houwert , om zich in korte vlogs uit te spreken over het belang van mentor- en buddyschap. Ook schreven zij een handreiking om de inspraak van jonge dokters te verbeteren. Tot slot maakte een team een leidraad die handvatten biedt om zelf werk te maken van persoonlijke ontwikkeling.

Alle leidraden, handreikingen en aanbevelingen zijn te vinden op zininzorg.nl/startkit en vormen de basis voor een vervolg in samenwerking met bestuurders, beleidsmakers en opleiders. Tijdens het Zin in Zorg Filmfestival worden de belangrijkste aanbevelingen toegelicht in de filmpjes, waarna de deelnemers samen in gesprek gaan over de vraag wat nodig is om de cultuurverandering verder te brengen.

Via deze link treft u het artikel ook aan:
https://www.medicalfacts.nl/2022/06/23/jonge-artsen-willen-werkcultuur-zelf-veranderen/