Categorieën
Ingezonden Politiek Sneek Súdwest Verkeer

Inzake de autoluwe proef Sneek dient de gemeenteraad van Súdwest meer te corrigeren

Ik voel mij genoodzaakt mijn zorgen te uiten over de huidige gang van zaken rondom de autoluwe proef in Sneek. Het lijkt erop dat wethouder Rietman volledig zijn eigen koers vaart, gesteund door een college dat nagenoeg monddood lijkt en een gemeenteraad die niet in staat blijkt om dat college en in het bijzonder de wethouder te corrigeren.

Onder het toeziend oog van burgemeester Jannewietske de Vries maakt het college oneigenlijk gebruik van technische hulpmiddelen om wegafsluitingen aan te geven. De kosten van deze proef zijn niet expliciet categorisch gebudgetteerd en het kan zomaar zijn dat ondernemers gecompenseerd worden voor omzetverlies met belastinggeld van de inwoners. De totale kosten van dit project zijn enorm toegenomen en drukken op de gemeenschap. Geld dat niet gebruikt kan worden voor belangrijkere zaken zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en armoedebestrijding.

College van Súdwest-Fryslân. © SWF

Verkeersregelaars die aanvankelijk voor twee weken waren ingepland, staan er inmiddels maandenlang. Omliggende wijken zijn zwaar gedupeerd en doorgaande routes zijn plotseling tot woonerven gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km/u. Daarbij zijn kruisingen gelijkwaardig en onlogisch gemaakt, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Tot overmaat van ramp is de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) niet volledig betrokken geweest bij de opzet van deze proef. Bovendien is er in de eerste maanden niets gedaan met noodkreten van ondernemers, zoals de brandbrief van 136 ondernemers, en bewoners. Ook moet Sneek het hebben van toeristen en worden zij momenteel opgezadeld met onduidelijke routes, wat niet bepaald bijdraagt aan een gastvrij imago van onze stad.

Lange tijd werd geschermd met langere doorlooptijden om zaken aan te passen en plotseling kan de Prins Hendrikkade wel “tijdelijk” opengesteld worden. Hoe bestaat dit? Zijn hiermee de kosten voor aanpassingen aan de Worp Tjaardastraat ineens weggegooid geld? Dit had veel eerder door een zorgvuldige afweging inzichtelijk gemaakt moeten worden. Hiermee bevestigt het college haar incompetentie in deze situatie.

Het afplakken van borden aan de Prins Hendrikkade door gemeentelijk personeel. © Jeroen van der Kallen

Alles lijkt meer te wijzen op een persoonlijk prestigeproject van wethouder Rietman, waarin opnieuw blijkt dat het de PvdA niet uitmaakt hoeveel gemeenschapsgeld er wordt verkwanseld.

Het is hoog tijd dat de gemeenteraad haar controlerende taak serieus neemt en ingrijpt. De inwoners van Sneek verdienen een transparant en verantwoord bestuur dat handelt in het belang van de gemeenschap en niet in dat van persoonlijke ambities.

Een zeer bezorgde inwoner