Categorieën
Cultuur Economie Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek Sociaal Verkeer

Inwoners Fryslân: ‘kijk bij Deltaplan verder dan alleen economie’

(tekst Fries Sociaal Planbureau)

Inwoners van Fryslân vinden dat de provincie bij de uitwerking van het Deltaplan voor het Noorden niet alleen moet kijken naar economie, maar ook vooral rekening moet houden met gevolgen voor  landschap, taal en cultuur, en natuur en milieu. Toch  staat slechts een kwart van de inwoners negatief tegenover de aanleg van de Lelylijn en is er steun voor het bouwen van extra woningen. Dat blijkt uit onderzoek van het FSP. De onderzoeksconclusies zijn vandaag gepresenteerd aan Provinciale Staten van Fryslân. (15 juni, red.)

Voor Fryslân behelst het Deltaplan met name de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad (‘de Lelylijn’) en het bouwen van extra woningen bovenop de bestaande plannen en afspraken. Het FSP heeft onderzocht hoe inwoners van Fryslân denken over het Deltaplan. Daarvoor heeft het planbureau haar representatieve burgerpanel, Panel Fryslân, bevraagd. De vragen gingen onder andere over de bekendheid met het Deltaplan, de waardering van de doelen van het Deltaplan, en de verwachte effecten wanneer het plan wordt uitgevoerd.  

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/inwoners-fryslan-kijk-bij-deltaplan-verder-dan-alleen-economie/