Categorieën
Commentaar Economie Financiën Politiek Sociaal Wonen

ING: ‘Huurregulering lost woningtekort niet op en zorgt juist voor hogere huren’

(tekst: ING, expertquote ANP Expert Support Sophie Kraaijeveld, op Liwwadders.nl)

Het voorstel voor de Wet Betaalbare Huur, waar de Eerste Kamer zich nu over buigt, zorgt op korte termijn voor huurverlaging, maar lost de onderliggende oorzaak van de hoge huren in de vrije sector niet op. Deze nieuwe huurregulering zorgt juist voor een verder oplopend woningtekort en daardoor voor hogere huren in de – resterende – vrije sector. Woonbeleid dient gericht te zijn op het oplossen van het woningtekort.

Huurregulering zorgt voor lagere opbrengsten uit huurwoningen voor marktpartijen. De kosten voor nieuwbouw zijn echter hoog, waardoor het rendement te laag uitvalt. Hierdoor stellen zij nieuwbouwprojecten uit of wijzigen de plannen door kleinere woningen te bouwen. Dit resulteert – op korte termijn – in een lager aanbod van woningen. En bij een lager aanbod van woningen en een grote vraag naar woningen stijgen de huurprijzen.

Voor een structurele verlaging van de hoge huren dient het woningtekort opgelost te worden. Enerzijds door meer nieuwbouw (door marktpartijen en corporaties) en anderzijds door het verlagen van de vraag. Verlaging van de vraag naar woningen kan bijvoorbeeld door woningdelen meer aantrekkelijk te maken (door korting op AOW en bijstand bij samenwonen weg te nemen).

Raadpleegt u eventueel ook: https://www.liwwadders.nl/ing-huurregulering-lost-woningtekort-niet-op-en-zorgt-juist-voor-hogere-huren/