Categorieën
Geschiedenis Sneek Verhalen

IN GESPREK MET ANTON SMIT (2006): DE SOCIALE ONDERNEMER VAN POIESZ SUPERMARKTEN

Poiesz Supermarkten bestond in 2023 honderd jaar. Vanwege dit vorig jaar gevierde eeuwfeest sta ik stil bij een interview met Anton Smit uit februari 2006, de belangrijke man achter het succes van Poiesz Supermarkten. In die maand fiets ik op een regenachtige ochtend van Sneek naar Scharnegoutum, waar Anton Smit een kantoor heeft in het pand van Poiesz Supermarkten. In vroeger dagen is hier aan de Legedyk tussen 1897 en 1972 een zuivelfabriek gevestigd.

Het gesprek staat om negen uur gepland. Vijf minuten eerder kom ik aan, trek mijn regenkleding uit en de secretaresse leidt me naar Anton Smit. We kennen elkaar een beetje van de vroegere voetbalclub WZS uit Sneek, waar we niet lang bij stilstaan.

De insteek van het interview is het verzamelen van informatie over de geschiedenis van Poiesz Supermarkten, dat deel gaat uitmaken van Sneek in de 20ste eeuw, een historisch boek dat in het najaar van 2006 verschijnt.

Voorkant Sneek in de 20ste eeuw uit 2006, met daarin de geschiedenis van Poiesz Supermarkten.

Anton Smit zet de hoofdlijnen van het historische verhaal logisch uiteen. Intussen noteer ik. Na een minuut of twintig zegt hij: Heb jij verder niets te vragen? Daarop krijgt hij als antwoord: Ik hoor precies wat nodig is. En hij vertelt boeiend verder.

Het is 09.40 uur als ik toch een vraag stel, welke is me jammer genoeg ontgaan, maar Anton Smit laat weten het een kritische vraag te vinden. Zo langzamerhand ronden we het gesprek af, want het is 09.55 uur en onze afspraak loopt tot 10.00 uur.

De terugweg heb ik ondanks – weer – een regenbui een goed humeur en dat komt door het prettige gesprek met Anton Smit. De gemaakte aantekeningen begin ik thuis uit te tikken. Na het middageten is het verhaal afgerond en werp de tekst bij de familie Smit door de brievenbus.

De eerste vrachtauto uit 1974.

Zelden heb ik tijden en omstandigheden van een interview zo goed in herinnering. Het heeft te maken met de enthousiaste en positieve attitude van Anton Smit. En omdat hij de sociale bedrijfscultuur van Poiesz Supermarkten benadrukt:

Door een goed contact met de medewerkers ontstaat wederzijds respect. En in onze mensen wordt veel geïnvesteerd door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op opleidingen. Er is weinig verloop in ons personeelsbestand en we hebben een opvallend laag ziekteverzuim.

Vanaf 2002 heeft Anton Smit de leiding over Poiesz Vastgoed. Daarvoor is hij directeur van Poiesz Supermarkten, deze functie legt hij neer op 55-jarige leeftijd.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.poiesz-supermarkten.nl/100-jaar/prentenboek

W.M. Dooper. ‘Poiesz Supermarkten – Hoog geprezen laag geprijsd’, pag. 120-123 in: Sneek in de 20ste eeuw, 2006. Uitgave Dooper Publicaties.