Categorieën
Commentaar Ethiek Godsdienst

IN EN NAAST DE KERK

Titus Brandsma werd op 15 mei 2022 heilig verklaard. Ongetwijfeld blijft zijn bijzondere nalatenschap nog veel mensen inspireren. En terecht.

Vorig jaar gingen mijn gedachten ook uit naar twee anderen die binnen en buiten de katholieke wereld aandacht trokken. Dat waren schrijver Godfried Bomans (1913-1971) en Michel van der Plas (1927-2013) journalist, schrijver en dichter.

Mijn moeder sprak altijd lovend over Godfried Bomans. In de loop der jaren nam hij steeds meer afstand van de katholieke kerk. ‘Wat hij overhield was Christus’, aldus Harry Broshuis die in 2021 promoveerde op Godfried Bomans en het katholicisme.

Michel van der Plas was goed bevriend met Bomans. Ze wisselden geregeld van gedachten over het katholicisme. Van der Plas schreef op indrukwekkende wijze over Guido Gezelle, Jozef Alberdingk Thijm en Anton van Duinkerken. Daarnaast was hij succesvol als tekstschrijver voor tal van cabaretiers en zangers.

Een bijzondere uitgave van Van der Plas is Uit het rijke Roomsche leven, waarin hij met name het katholicisme uitbeeldt in Limburg en Noord-Brabant in de jaren 1925-1935. Het is een bloeitijd voor pastoors en bisschoppen. De paus hield rooms Nederland goed in de gaten. Van de Nederlandse katholiek werd ‘stipte navolging’ der kerkelijke voorschriften gevraagd.

Nog een laatste citaat: ‘Niet zonder trots woog de Nederlandse katholiek zijn verworvenheden af tegen die van zijn geloofsgenoten elders. Een bepaald superioriteitsgevoel was hem niet vreemd’, aldus Van der Plas. Gelukkig ligt deze beklemmende tijd ver achter ons.

Naast Titus, blijven Bomans en Van der Plas nog steeds boeien. Titus bleef in de kerk. Bomans en Van der Plas erin en ernaast.

Wiebe Dooper