Categorieën
Bolsward Politiek Súdwest

Huisvesting buitendienst Súdwest-Fryslân in volgende fase

Bouwgroep Dijkstra Draisma is gekozen als meest innovatieve partner voor de realisatie van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn zij als beste uit de bus gekomen. De komende tijd werken bouwadviseurs en architect van Súdwest samen met de Bolswarder aannemer het project verder uit naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Circulariteit voert hierbij de boventoon.

Duurzame en circulaire huisvesting
De aannemer heeft vaker gewerkt aan duurzame en circulaire projecten, zoals bijvoorbeeld het Swettehûs in Leeuwarden. Zij zetten in op samenwerking met de mienskip, lokale bedrijven en partijen als Circulair Fryslân en onderwijsinstellingen.

Ter voorbereiding voor de bouw
Om ruimte te maken voor het plan kapt de gemeente komende winter bomen. De bodem van het terrein wordt gesaneerd en opgehoogd. Nadat de nieuwbouw gereed is, worden er nieuwe bomen geplant. Waar mogelijk worden bomen hergebruikt als palen en planken voor de nieuwbouw. De boomstammen worden gezaagd in houtzaagmolen De Rat in IJlst. Vanaf de zomer van 2024 start het demonteren en verwijderen van de oude gebouwen en woningen op en rond het terrein.

In 2025 start de nieuwbouw
Nadat het terrein is gesaneerd en bouwrijp is gemaakt, kan er gestart worden met de nieuwbouw. Dit zal naar verwachting begin 2025 zijn.

Milieustraat Bolsward voorlopig naar Sneek
Om het terrein vrij te maken voor nieuwbouw verplaatst medio 2024 de milieustraat Bolsward tijdelijk naar Sneek. Om de dienstverlening te verbeteren, is de milieustraat in Sneek dan langer en vaker open. Ook verbeterd de gemeente de bereikbaarheid van de milieustraat. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners van Bolsward en omstreken tijdelijk extra te faciliteiten in de afvoer van hun huishoudelijk grofvuil of snoeiafval.