Categorieën
Commentaar Fryslân Landbouw Natuur en milieu

HOERAATJE VOOR SMALLINGERLAND

Bij het nalopen van inhoudelijke zaken over de stikstofkwestie, stuit ik op een interessant artikel op de site van Veldpost. De opstelling van FNP-raadslid Durk Oosterhof uit de gemeente Smallingerland valt daarin op. Hij weigert in de raadszetting van dinsdag 5 juli een motie van CDA en VVD, om de boeren een hart onder de riem te steken, te steunen.

„Het is niet reëel om als gemeenteraad deze motie aan te nemen, want de stikstofproblematiek is daarvoor veel te ingewikkeld. Als raadslid moet je je afvragen of je er genoeg verstand van hebt”, zegt FNP-er Oosterhof. Het aannemen van de motie zou volgens hem naar populisme ‘rieken’, schrijft Alex de Haan van Veldpost. De FNP-er ster beticht naast Farmers Defence Force ook Agractie nog van het opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie.

Oosterhof vraagt zich af of het wel erg is dat een deel van de boeren en de veestapel verdwijnt. Daar komt immers duurzame landbouw voor terug. CDA-raadslid Douwe Hiemstra reageert direct: „Als je als boer een bedrijf in een rood gekleurd gebied hebt, dan lukt het je niet meer om dat bedrijf te verkopen. Zoiets is voor de boer en zijn gezin verschrikkelijk erg.”

Hiemstra is overigens de indiener van de motie, die uiteindelijk wordt ingetrokken. Tijdens een specifieke bijeenkomst wisselt de raad van Smallingerland verder over het stikstofgebeuren.

In ieder geval maakt deze gemeenteraad de indruk inhoudelijk ergens bij stil te staan. Dat is een complimentje waard.

Wiebe Dooper

Via bijgaande link komt u bij het artikel van Veldpost: https://www.veld-post.nl/artikel/498172-fnp-smallingerland-deel-boeren-baseert-zich-op-desinformatie/