Categorieën
Columns

HIER LUST GEEN FRYSKE HOND BROOD VAN

Ruim dertig jaar verzamel ik al gegevens over de Wetterhoun. Dit bijzondere hondenras heeft zijn voortbestaan vooral te danken aan de geïsoleerde ligging van Fryslân. Vooral door die geografische positie werd de Wetterhoun niet gekruist met allerlei andere hondensoorten, waardoor de authentieke kenmerken behouden bleven. De cultuurhistorische ontwikkeling van de Stabyhoun kent een nagenoeg identiek patroon.

Verreweg de meeste Friezen interesseren zich niet voor de geschiedenis van of voor de huidige aanwezigheid van de Wetterhoun en de Stabyhoun. Het Friese paard staat wat betreft zijn uitstraling veel meer in de belangstelling. Hier voeg ik nog het skûtsjesilen aan toe: een prachtig sportfestijn, dat ik vanaf mijn jeugdjaren volg.

De kenmerken van de Fryske taal zijn, in tegenstelling tot bovenstaande cultuurhistorische uitingen, veelomvattender. Er had wat mij betreft allang een academische leerstoel voor IT FRYSK in Leeuwarden horen te zijn. Dit onderdeel kwam in het debat over de opvolging van hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma ook naar voren. Inmiddels is bekendgemaakt dat prof. dr. Arjen Versloot as ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins (RUG) aan de slag gaat.

Ten aanzien van deze thematiek is het zeer betreurenswaardig dat ik hedenochtend het ingezonden stuk van Maria Del Grosso in de LC onder ogen krijg, waarin ze verwijst naar een onsmakelijke mededeling van de Jongfryske Mienskip ten aanzien van de RUG. Het gaat om het volgende tekstfragment zoals vermeld in een persbericht van de Jongfryske Mienskip:

De Jongfryske Mienskip fynt dat Ryk en provinsje spikerhurd ôfrekkenje moatte mei de neoliberale en diskriminearjende wyn dy’t troch de Universiteit fan Grins waait. Ynklusy? Nee hear, de Universiteit fan Grins seit anno 2023 noch leaver ‘Verboten für Friesen!’

Dit soort uitlatingen zijn zeer verwerpelijk. Het slaat iedere discussie dood. Er lust geen Wetterhoun en Stabyhoun brood van.

Wiebe Dooper