Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Natuur en milieu

Het veranderend agrarische landschap van Friesland

(tekst: info Fries Landbouwmuseum)

Een middag over het boerenlandschap van vroeger, nu en de toekomst. 

De middag begint met een inleiding van Meindert Schoor. Vervolgens zal een boeiend panel van deskundigen onder de bekwame leiding van Gaert de Vries, voormalig directeur van het HCL (Historisch Centrum Leeuwarden), de discussie aangaan. Onze panelleden omvatten:

  • Jantien de Boer – Auteur van ‘Landschapspijn’en journalist bij de Leeuwarder Courant.
  • Piet Jan Thibaudier – Melkveehouder in de buurt van Lemmer en bestuurslid van Niscoo.
  • Gerben de Boer – Melkveehouder in Tirns en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip.

Er is ruimte voor vragen uit het publiek. Aansluitend is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de expositie ‘Schilders van het Friese land’.