Categorieën
Poëzie

HERINNERING AAN HOLLAND

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan; 
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband. 
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord,
en in alle gewesten 
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Hendrik Marsman (1899-1940)