Categorieën
Humor

HELDER BIER NAAR SNEEK

Pier van Solkema maakte deze prachtige foto van een truck die is volgeladen met heerlijk, helder Heineken bier. Zijn kameraad Harry Potma verleende mentale ondersteuning bij het maken van deze belangrijke opname.

Pier en Harry slaagden er, ondanks de verkeersbelemmeringen rondom Sneek, deze biertruck naar de Waterpoortstad te loodsen. Hierdoor werden supermarkten, bruisende cafés en illegale zuipetablissementen toch bevoorraad met lichtgeel, overheerlijk en helder bier.

Onlangs nuttigde ook B&W Súdwest enkele glazen Heineken, terwijl er met de Mienskip zes verschillende keren een GRUTSK NIJJIER werd gevierd.

Al met al wil ik hierbij Pier en Harry voordragen voor een belangrijke gemeentelijke onderscheiding. Het liefst een gouden lint en minimaal een oorkonde. De firma Heineken staat garant voor ruime sponsoring.

Wiebe Dooper