Categorieën
Boeken Interviews Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

HECHTINGSPROBLEMATIEK TUSSEN BURGER EN BESTUUR

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

‘Er is meer aan de hand dan de zichtbare ongelijkheid in de maatschappij en het ervaren van een ongelijke behandeling. Niet gezien, erkend of gehoord worden, doet evenzeer pijn.’ Dat lijkt de kern van het boek ‘Zie mij, hoor mij!’ van Leon Schaepkens, Stan van de Laar en Harrie Timmermans. De laatste, gemeentesecretaris in Heusden, legt de strekking van het boek aan Binnenlands Bestuur uit.

‘Wij willen ook gehoord worden.’ Dat klinkt wat gekscherend, maar ‘ook de schrijvers hebben deze basisbehoefte’, aldus Timmermans.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/de-waardevolle-bestuurlijke-lessen-van-de-afrikaanse-savanne