Categorieën
Dieren Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Half miljoen euro voor Friese aanpak invasieve exoten

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl)

Provincie Fryslân stelt 500.000 euro subsidie beschikbaar voor de aanpak van invasieve exoten voor dit jaar en volgend jaar. Deze subsidie is niet alleen voor het bestrijden van inheemse planten en dieren, maar ook voor het stimuleren van samenwerking tussen partijen en kennisontwikkeling over het beheer en de bestrijding van deze soorten.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/06/05/half-miljoen-euro-voor-friese-aanpak-invasieve-exoten