Categorieën
Economie Financiën Landbouw

Grond wordt goed betaald, melkveehouderij in trek

(tekst: NVM)

De vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM publiceert vandaag haar rapport “Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch & Landelijk” over het eerste halfjaar van 2022.

Uit de rapportage komt een sterke prijsstijging van akkerbouwland naar voren. Ook de prijs van grasland stijgt maar minder dan die van akkerbouwland. Het aantal verkochte melkveebedrijven in het eerste halfjaar is hoog vergeleken met voorgaande jaren: 45 ten opzichte van 74 over geheel 2021 en met een duidelijk kortere verkooptijd van 196 dagen ten opzichte van 285 dagen in 2021.

Het aantal te koop staande varkenshouderijen is met 30 het laagste aantal sinds jaren. In het eerste half jaar van 2022 verkochten NVM makelaars 9 varkenshouderijbedrijven. Dit is een eerste effect van het stikstofdossier en de daaraan verbonden opkoopregeling. In de glastuinbouw werden 15 bedrijven verkocht. Hier drukken de energiekosten een stevig stempel op de continuïteit.

Schaapskudde in Drenthe. © Mannie Moedt

Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk: “De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 laten een wisselend beeld zien in de diverse sectoren. De sterk gestegen energie- en voerprijzen zetten flinke druk op de agrarische sector. Ook de stikstofdiscussie werd overal in de sector gevoeld. Het perspectief voor de agrarische sector, ook in vorige week gepresenteerde miljoenennota, is onduidelijk. Dat knelt en houdt ondernemingsbeslissingen tegen. Het kabinet wil komen tot een toekomstbestendige duurzame landbouw en een waardevol landelijk gebied. Dat is een gezond uitgangspunt en het is essentieel voor het businessmodel van de boer en tuinder.”

Jos Ebbers vervolgt: “Wat weer opvalt is dat er weinig wordt ingezet op innovatie en aanpassingen in de bedrijfsvoering, terwijl er veel oplossingen voorhanden zijn. De Nederlandse agrarische sector is toonaangevend. Dat kan niet zonder innovatie. De sectoren willen daarbij weten waar ze aan toe zijn. We hopen dat de aanbevelingen van de heer Remkes daarin duidelijkheid én structureel ondernemingsruimte scheppen. Een nijpend en niet te negeren pijnpunt zijn de extreme energiekosten voor de glastuinbouw. Dat bedreigt de continuïteit.   

Jos Ebbers tot slot: “Het stikstofbeleid raakt niet alleen de landbouw maar ook andere sectoren zoals de vereiste nieuwbouw van woningen en de ontwikkeling van commercieel vastgoedprojecten. Het stikstofdossier dreigt daarmee gewenste veranderingen in de Nederlandse samenleving op slot te zetten met ingrijpende planologische en economische consequenties als gevolg.”

Landschap rond Achlum. © Joke Sopacua-deGroot

Meer melkveebedrijven

In de eerste helft werden meer veehouderijbedrijven verkocht. De agrarische NVM makelaars verkochten 45 melkveehouderijen, een hoog aantal, afgezet tegen 74 bedrijven over totaal 2021, respectievelijk 2020.

In het eerste halfjaar van 2022 wisselden 9 varkenshouderijbedrijven van eigenaar tegen 12 in geheel 2021. Het aantal te koop staande varkenshouderijen daalde naar 30, het laagste niveau tot nu toe. De sector lijkt hier af te wachten hoe de opkoopregelingen gaan uitpakken. In de vleeskalverhouderij stegen de verkopen: 9 bedrijven in de eerste zes maanden van 2022 tegenover 16 in totaal 2021. In 2020 en de jaren daarvoor lag dit aan op gemiddeld 7 vleeskalverhouderijen. 

Grondprijs plust

De gemiddelde prijs van grasland steeg in het eerste half jaar 2022 naar ruim € 64.000 per hectare, een toename van 4% ten opzichte van 2021. Grond blijft dus aantrekkelijk.  

Akkerbouwland noteert een hogere stijging ten opzichte van 2021 met gemiddeld 8,5% naar € 80.000 per hectare in de eerste helft van 2022.

Stijgend aanbod landelijke woningen

Het aanbod landelijke woningen stijgt voor het eerst in acht jaar. Medio 2022 staan ruim 1.600 landelijke woningen te koop, een stijging van 16% ten opzichte van medio 2021. Het ruimere aanbod heeft nog geen effect op de verkoopprijs. Die lag in de eerste helft van 2022 ruim 5% hoger dan in 2021.

Ook kunt het artikel raadplegen via:

https://www.nvm.nl/nieuws/2022/grond-wordt-goed-betaald-melkveehouderij-in-trek/