Categorieën
Overheid Súdwest

Griffies komen te weinig aan adviestaak toe

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Om hun lokale ambities te verwezenlijken, leunen gemeenteraden sterk op ondersteuning en advies van griffies. Gezien de toenemende hoeveelheid en complexiteit van onderwerpen waarmee gemeenten te maken krijgen, wordt de roep om de griffies te versterken steeds sterker. Is dat terecht? Necker deed er onderzoek naar.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/drukke-griffies-komen-te-weinig-aan-adviestaak-toe