Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

GrienLinks en PvdD: vragen aan GS over bestrijdingsmiddelen

GrienLinks en Partij voor de Dieren willen van het college van Gedeputeerde Staten weten of het huidige beleid ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen nog houdbaar is. De aanleiding voor vragen daarover is een uitspraak van de voorzieningenrechter op het verbod van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt in Drenthe.

Statenleden Jochem Knol (GrienLinks) en Menno Brouwer (Partij voor de Dieren) zijn verheugd over deze uitspraak en stellen de kwestie aan de kaak, omdat in Fryslân ook lelies worden geteeld.

‘Omwonenden (in Drenthe, red.) klaagden over het feit dat ze steeds een wolk bestrijdingsmiddelen over zich heen krijgen en dat ze vrijwel iedere week gedurende een aantal uren ramen en deuren dicht moeten houden als er bestrijdingsmiddelen over de lelies gespoten wordt’, schrijven Knol en Brouwer.

Er worden verschillende middelen gebruikt, maar niet is onderzocht wat de gevolgen voor de mens en het milieu is als ze door elkaar worden gebruikt. Daarnaast concludeert de rechter dat er substantieel onderzoek voorhanden is waaruit blijkt dat er een verband is tussen bestrijdingsmiddelen en ernstige neurologische aandoeningen (zoals Parkinson, Alzheimer en ALS), aldus GrienLinks en PvdD.