Categorieën
Cultuur Geschiedenis Literatuur

GODFRIED BOMANS GENOOTSCHAP: AUTOBOTSING IN 1925

17 januari 1925 ’s Avonds half acht komt de Chandler van het gezin Bomans vanaf de Grote Houtbrug in botsing met de auto van dokter van Zijl. De wagens raakten ernstig beschadigd, “zelfs zoo, dat zij niet meer berijdbaar waren en ter reparatie naar de fabriek van Kimman gesleept moesten worden”. Drie kinderen raakten gewond. “Naast hem zat een zijner zoontjes, dat met het hoofd door de voorruit vloog en zich hevig bezeerde. Hij verkreeg diepe sneden in het gelaat. In de auto zaten de drie andere zoontjes van den heer Bomans; twee hunner werden eenige voortanden uitgestooten, terwijl de vierde geen letsel bekwam, door de omstandigheid dat hij zich juist bukte om iets op te rapen. Hij kreeg alleen een stevigen opstopper.”

Ook kunt u deze bijdrage bekijken op Facebookpagina: Godfried Bomans Genootschap