Categorieën
Financiën Landbouw Politiek

GLB-uitbetalingen: belofte maakt schuld!

(tekst: LTO Nederland)

LTO Nederland is zeer onaangenaam verrast door de bekendmaking door Minister Adema dat er op de GLB-betalingen wordt gekort. Dit voorjaar hebben ruim 44.000 boeren een aanvraag voor GLB-betalingen gedaan op basis van overheidsinformatie. Om aan de strenge voorwaarden te kunnen voldoen, hebben boeren hun bedrijfsvoering aangepast en geïnvesteerd in duurzaamheid. Deze keuzes en investeringen zijn op basis van toegezegde bedragen gemaakt. Daar zijn kosten en opbrengstdervingen mee gemoeid. Het kan niet zo zijn dat dan achteraf de vergoedingen verlaagd worden.

Boeren hebben het afgelopen voorjaar de Gecombineerde Opgave gedaan op basis van de informatie die door LNV en RVO is gecommuniceerd. Dat betreft een basisbetaling per hectare van 221 euro per hectare, en betalingen voor de eco-regeling van respectievelijk 60 (brons), 100 (zilver) en 200 euro (goud) per hectare. Dit zijn vergoedingen voor duurzaamheidsinspanningen. Nu blijkt dat er in december een ‘betaling’ komt. Hoeveel is onduidelijk. Er heerst plotseling ook onduidelijkheid over de eco-betaling. Als klap op de vuurpijl komt de minister met de boodschap dat de eco-regeling niet in december wordt uitbetaald, maar ‘in 2024’. In voorgaande jaren werden de directe GLB-betalingen wel in december uitgekeerd. Dit is heel teleurstellend.

LNV toont zich tevreden met het grote aantal boeren dat heeft gekozen voor ‘goud’ in de eco-regeling. Dat laat inderdaad zien dat boeren bereid zijn te investeren in duurzaamheid, mits daar een kostendekkende vergoeding tegenover staat. Dan kan het niet zo zijn dat LNV zijn woord breekt en de boeren in de steek laat. Onze leden komen bedrogen uit. Op deze wijze worden boeren ontmoedigd om volgend jaar weer mee te doen aan de eco-regeling en zal de toekomstige deelnamebereidheid afnemen.

In een jaar waarin boeren al kampen met sterk gestegen (rente)kosten, afbouw nitraatderogatie, extreem weer en blauwtong, moet de overheid zich weer eens een betrouwbare partner van de landbouw tonen. Minister Adema schrijft dat hij zijn uiterste best doet om flexibiliteit in de budgetten te zoeken en andere opties te verkennen. LTO vindt dat noodzakelijk; de minister moet zich dan wel richten op die ‘andere opties’. Binnen het GLB-budget met geld gaan schuiven betekent voor boeren dat ze een sigaar uit eigen doos krijgen.

LTO Nederland eist daarom:

  • De GLB-betalingen zoals die het afgelopen voorjaar steeds door de overheid zijn gecommuniceerd, blijven gehandhaafd.
  • In december word minimaal 80% van de basisbetalingen (BISS en CRISS) én de eco-regeling uitbetaald.
  • Daar waar de GLB-budgetten te kort schieten, roept LTO het kabinet op om solidair te zijn met de boeren en uit eigen middelen het tekort bij te passen.
  • Voor 2024 moet voldoende budget beschikbaar zijn. Als dat budget niet voldoende is, dan moet dat vóóraf duidelijk zijn zodat boeren goed geïnformeerd zijn en tijdig keuzes kunnen maken.

Raadpleegt u eventueel ook: https://www.lto.nl/glb-uitbetalingen-belofte-maakt-schuld/