Categorieën
Columns Politiek

Gezaghebbend voorzitterschap

Een Kamervoorzitter oefent zijn/haar taak niet uit in het luchtledige.

Er zijn tijden geweest waarin de voorzitter van de Tweede Kamer zijn functie met onbetwist gezag kon uitoefenen zonder dat daarvoor bijzondere bevoegdheden nodig waren. Willem Hendrik Dullert was er zo een. Hij was een liberaal met ronde opvattingen en manieren. Hoewel het eerder al eens was voorgekomen dat een voorzitter voor meer dan één jaar was gekozen, was hij toch de eerste die het ambt twaalf jaar lang (1869–1881) vorm kon geven.

Leest u dit artikel verder via: Gezaghebbend voorzitterschap – Parlement.com