Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu Onderwijs

GERDA BRENGT HET VERLANGEN NAAR DE OUDE SCHOOLPLAAT TERUG

Fotografe Gerda Bijker-Bos brengt door de toegevoegde beeldopname het verlangen naar de schoolplaat van vroeger terug. Op de foto ziet u enkele weidevogels als de kievit, de tureluur en de grutto. Daarnaast de gans en een altijd aansprekende ree.

In de negentiende eeuw ontstond het zogenaamde aanschouwelijke onderwijs waarbij schoolplaten werden gebruikt ter illustratie van wat de schoolmeester vertelde.

Uitgeverij J.B. Wolters gaf voor de Tweede Wereldoorlog schoolplaten uit, die werden gebruikt in Nederlands-Indië. En Marinus Koekoek
(1873-1944) ontwikkelde platen voor het vak biologie ofwel de lessen kennis der natuur.

WD

Geraadpleegde bron:
Schoolplaat – Wikipedia