Categorieën
Juridisch Landbouw Súdwest

Gelijke regelgeving voor agrariërs in Súdwest

De gemeente Súdwest-Fryslân wil regelgeving voor agrariërs in Súdwest-Fryslân gelijktrekken. Door de verouderde bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Boarnsterhim (deels), Bolsward, Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel samen te voegen en de actualiseren, wordt regelgeving gelijkgetrokken voor alle agrariërs in Súdwest-Fryslân.

Uitgangspunten voor gelijke regelgeving vastgelegd in bestemmingsplannen

In 2019 stelde de gemeenteraad al uitgangspunten vast voor de gebruiks- en bouwregels in het buitengebied. Het buitengebied betreft het gebied buiten de dorpen en steden. Met deze uitgangspunten kwamen er in de hele gemeente dezelfde regels voor agrarische bedrijven. Er werd dus geen onderscheid meer gemaakt in de mogelijkheden voor bedrijven alleen maar op basis van de ligging van het bedrijf. Ook de agrarische bedrijven die wel in de dorpen en steden liggen gaan nu ook in het buitengebied bestemmingsplan vallen voor dezelfde mogelijkheden.

Bestemmingsplannen Buitengebied I en II zes weken ter inzage

Deze gelijke regels worden, als het aan Súdwest-Fryslân ligt, binnenkort vastgelegd in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân I’ en ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân II’. Er zijn geen grote, nieuwe ontwikkelingen in de plannen opgenomen.

De gemeente legt de ontwerpbestemmingsplannen Buitengebied I en II vanaf 30 mei zes weken ter inzage. Op basis van die reacties werkt de gemeente toe naar definitieve bestemmingsplannen welke zij 28 september zal voorleggen aan de gemeenteraad