Categorieën
Overheid Politiek Súdwest

Gehakketak over of het wel zo slecht gaat met gemeenten

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Gaat het voorzieningenniveau in gemeenten achteruit? Gemeenten beweren van wel, maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken is dat niet te meten. ‘Het eigen vermogen van alle gemeenten is tussen 2019 en 2021 toegenomen met 6,3 miljard euro.’

Twijfel
Dat antwoordt minister Bruins Slot op vragen van de Tweede Kamer. Eerder al, in maart 2022, gaf ze aan dat er wel gegevens zijn over aantallen bibliotheken, zwembaden, winkels en huisartsen, maar dat een compleet overzicht van gemeentelijke taken en activiteiten niet bestaat.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/oordeel-over-niveau-van-voorzieningen-gemeenten-blijft-uit