Categorieën
Columns Politiek

GEERT DALES: Minister van Binnenlandse Zaken heeft lak aan de wet

(tekst: Geert Dales)

Wij houden u in de gaten en trekken ons niets aan van wettelijke voorschriften. Mooi staaltje overheidslak aan de burgers weer. Op 7 februari van dit jaar vroeg ik aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om kennisneming van mijn dossier. Artikel 76 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geeft iedere burger het recht om zo’n inzageverzoek te doen. Ik wilde wel eens weten wat er over mij in de archieven ligt. Geen enkele wettelijk vastgelegde termijn voor beantwoording van mijn verzoek werd gehandhaafd. De wet schrijft voor dat zo’n verzoek binnen uiterlijk drie maanden plus eventueel vier weken uitstel beantwoord dient te worden. “Helaas, meneer’ wij kunnen u niet zeggen wanneer u antwoord krijgt”. Was getekend: mevr. mr. P. Van den Berg, coördinerend juridisch adviseur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Leest u verder via: MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN HEEFT LAK AAN DE WET | GEERT DALES